Πληροφορίες: Εύα Βεντόρ
τηλ. 6932 782 417
e-mail: ventoreva@gmail.com
www.ventoreva.gr